กิจกรรม : กิจกรรม เด็กและเยาวชนจิตอาสา รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ภายใต้แนวคิด "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มต้นได้ที่ใจเรา"

รายละเอียด :
    

เนื่องจากในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาภบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 และเพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มัความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดดล้อมบริเวณสองข้างถนนสายชุมชนบ้านคันธง 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563    อ่าน 78 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**