กิจกรรม : กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจผู้ด้อยโอกาสและประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนในสถานการณ์โควิด-19


รายละเอียด :
    นางสุดา เพชรรัตน์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมขน ลงพื้นที่สำรวจผู้ด้อยโอกาสและประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือนร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564    อ่าน 44 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**