คู่มือปฏิบัติงาน อบต.ปากนคร
     
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.ปากนคร คู่มือกำหนดมาตราฐานการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2563