การส่งเสริมความโปร่งใส
     
การส่งเสริมความโปร่งใส มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2563