ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ปากนคร
     
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ปากนคร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา อบรมเชิงปฎิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลและอุปกรณ์สื่อสารสำหรับครูในศพด.สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
   
 
   กองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา อบรมเชิงปฎิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลและอุปกรณ์สื่อสารสำหรับครูในศพด.สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร วันที่27-28 มิถุนายน 2563
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2563