ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ปากนคร
     
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ปากนคร โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคติดต่อในศพด.อบต.ปากนคร ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา8.30 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
   
 
   

 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคติดต่อในศพด.อบต.ปากนคร

ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา8.30

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 กรกฏาคม 2563