ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ปากนคร
     
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ปากนคร โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการป้องกันโรคติดต่อในศพด.บ้านคันธง ณ ศูนย์จริยธรรมมัสยิดนูรุดดีนบ้านคันธง
   
 
   

 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการป้องกันโรคติดต่อในศพด.บ้านคันธง ณ ศูนย์จริยธรรมมัสยิดนูรุดดีนบ้านคันธง หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 จัดโดย ศพด.บ้านคันธง ร่วม กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากนคร

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 กรกฏาคม 2563