คู่มือประชาชน
     
คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กรกฏาคม 2563