ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง
     
ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง การประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ตารางค่าใช้จ่าย)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2563