การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 พฤศจิกายน 2563