ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนภัย !!! เพื่อประชาสัมพันธ์ หมึกสายวงฟ้า เป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรงเป็นอันตรายถึงชีวิต
   
 
   แจ้งเตือนภัย !!! ด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากประชาชน พบหมึกสายที่คาดว่าเป็น “หมึกสายวงฟ้า (Blue-ringed octopus)” ขายปะปนอยู่กับหมึกสายอื่นๆ บริเวณตลาดนัดในเขตจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากหมึกสายวงฟ้า เป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรงเป็นอันตรายถึงชีวิต หากมีการบริโภคหรือสัมผัสส่วนที่เป็นพิษ จากข้อมูลทางวิชาการพบว่า พิษของหมึกดังกล่าวไม่สลายตัวด้วยความร้อนและเป็นพิษต่อระบบประสาท เมื่อได้รับพิษอาจเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยลักษณะเด่นของหมึกสายดังกล่าว คือ มีวงสีฟ้าหรือน้ำเงินกระจายอยู่ทั่วตัวและบนหนวด ซึ่งแตกต่างจากหมึกสายชนิดอื่นๆ ทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสังเกตหมึกสายก่อนซื้อบริโภค ทั้งนี้ หากมีการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า สามารถแจ้งประสานไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2141 1333 หรือสายด่วน Green Call 1310
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มกราคม. 2564