การส่งเสริมความโปร่งใส
     
การส่งเสริมความโปร่งใส การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตน
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2564