ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ปากนคร
     
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ปากนคร คณะครูได้ทำการแจกอาหารกลางวันพร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับนักเรียนผู้ปกครองและอธิบายใบงานที่ให้นักเรียนได้ทำช่วงเลื่อนการเปิดเทอม
   
 
   คณะครูได้ทำการแจกอาหารกลางวันพร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับนักเรียนผู้ปกครองและอธิบายใบงานที่ให้นักเรียนได้ทำช่วงเลื่อนการเปิดเทอม
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2563