ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง
     
ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 พฤษภาคม 2564