ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคันธงสามัคคี 3 (ต่อ ถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 5
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 13 พฤษภาคม 2564