ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
     
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2562