การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คำสั่งมอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองปลัดและคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 มิถุนายน 2563