การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2563