ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายนครศรี-ปากนคร ช่วงคอสะพาน 1 (สะพานเหล็ก) หมู่ที่ 3 และ 6
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2564