ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ กกต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 ตุลาคม 2564