ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง
     
ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำ อบต.ปากนคร เรื่อง กำหนดจำนวนของประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และสถานที่ปิดประกาศของการเลือกตั้ง
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2564