ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง
     
ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ประกาศกำหนดจำนวนของประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และสถานที่ปิดประกาศของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2564