ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง
     
ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ประกาศอำเภอเมือง เรื่อง การเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2564