ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง
     
ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ประกาศ ผอ.กกต.ประจำ อบต.ปากนคร เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภา อบต.ปากนคร
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 ตุลาคม 2564