ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง
     
ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกต้ังและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่่วนตำบลปากนคร
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2564