ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง
     
ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร (ส.ถ./ผ.ถ.5/8)
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2564