การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 9 คน] เมื่อ 16 ธ.ค. 2563
ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง [อ่าน 8 คน] เมื่อ 30 พ.ย. 2563
ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน [อ่าน 10 คน] เมื่อ 30 พ.ย. 2563
แบบประเมินพนักงานจ้าง [อ่าน 9 คน] เมื่อ 30 พ.ย. 2563
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 16 มิ.ย. 2563
กิจกรรมสถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 16 มิ.ย. 2563
คู่มือการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 15 คน] เมื่อ 11 มิ.ย. 2563
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 13 คน] เมื่อ 10 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2