การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 40 คน] เมื่อ 16 ธ.ค. 2563
ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง [อ่าน 25 คน] เมื่อ 30 พ.ย. 2563
ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน [อ่าน 27 คน] เมื่อ 30 พ.ย. 2563
แบบประเมินพนักงานจ้าง [อ่าน 29 คน] เมื่อ 30 พ.ย. 2563
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 31 คน] เมื่อ 16 มิ.ย. 2563
กิจกรรมสถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 25 คน] เมื่อ 16 มิ.ย. 2563
คู่มือการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 34 คน] เมื่อ 11 มิ.ย. 2563
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 28 คน] เมื่อ 10 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2